Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Mieszkańcy gminy Prószków mogą składać wnioski o Opolską Kartę Rodziny i Seniora. Głównym celem OKRiS jest budowanie przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom kart przez Partnerów OKRiS, wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze.

Uprawnieni do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są:

Rodzice – należy przez to rozumieć odpowiednio: małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzinę zastępczą, rodzinne domy dziecka, przedstawicieli ustawowych, mieszkających na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Seniorzy – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60 rok życia i mieszka w województwie opolskim.

Wnioski do pobrania:
https://dlarodziny.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Za%C5%82.-2-Wz%C3%B3r-wniosku.pdf

 

Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:
https://dlarodziny.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Regulamin-OKRIS.pdf


Wykaz aktualnie obowiązujących zniżek:
https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/korzystaj-ze-znizek-opolska-karta-rodziny-i-seniora/

Wnioski można pobrać i złożyć:

 

Wersja XML