Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe do Gminnego koordynatora ds. szczepień i w sprawie dowozu na szczepienia

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informuję, że Gmina Prószków zapewni transport do punktów szczepień osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport przeznaczony jest w szczególności dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie pod nr tel.:
77 4013715
77 4643053

Wersja XML