Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy składania wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz
z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;

- do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia;

- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia;

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych

rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

 

Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

 

„Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022

 

Informujemy, że od 01.07.2021r. zadanie dotyczące programu „Dobry Start” realizowane jest w całości przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 należy składać  w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

Więcej informacji w poniższym linku:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-bedzie-wyplacal-swiadczenia-dobry-start/2885949

 

 

 

 

Wersja XML