Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

APEL - OKRES ZIMOWY !!!

APEL - OKRES ZIMOWY !!!

         Zbliżający się okres zimowy to znaczne spadki temperatur, co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Pracownicy socjalni w tym okresie organizują wsparcie dla osób zamieszkałych na terenie gminy oraz zwiększają częstotliwość wizyt w środowiskach zagrożonych.

         Jednak mimo to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie apeluje do mieszkańców gminy aby szczególnie w chłodne dni byli wyczuleni na sytuacje osób starszych, samotnych.  Nie bądźmy również obojętni na osoby nietrzeźwe, które przebywają na mrozie. Zwracamy się z prośbą o informacje o osobach potrzebujących pomocy w tym w szczególności o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także starszych nieopuszczających mieszkań.

W przypadkach zauważenia osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu należy jak najszybciej powiadomić policję.

Zgłoszenia można również dokonywać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Prószkowie lub telefonicznie: 774643053  lub  774013715.

Nie bądźmy obojętni. Nie zostawiajmy potrzebujących bez pomocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML